Hyb Llesiant
Dwyrain y Fro

Dod â chyfleusterau gofal sylfaenol addas i’r diben i Ddinas Powys, Penarth a Sili.

SOFWitC Website

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ddod â Hyb Llesiant [dolen] i Ddwyrain y Fro, sy’n cwmpasu Dinas Powys, Penarth a Sili.

Y Cynnydd Hyd Yma

Byddai’r Hyb Llesiant arfaethedig yn cefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau iechyd a lles i drigolion Clwstwr Dwyrain y Fro. Byddai gwasanaethau’n cael eu darparu ar y cyd ar draws sefydliadau i hyrwyddo model gofal cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar les corfforol, meddyliol a chymdeithasol pobl.

Bydd y Bwrdd Iechyd, cydweithwyr awdurdodau lleol a thrigolion yn datblygu cynlluniau ar y cyd i ddiwallu anghenion y gymuned ehangach cyn i gynnig Hyb Llesiant gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru am gyllid.

Hoffem glywed eich barn am ein cynlluniau.

Digwyddiadau Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Digwyddiadau yn y Gorffennol

Sesiwn galw heibio - Llyfrgell Sili

9 Ebrill 2024 : 4PM - 6PM

Sesiwn galw heibio - Nghanolfan Gymunedol Murchfield

11 Rhagfyr 2023

Sesiwn galw heibio - Pafiliwn Belle Vue

23 Hydref 2023: 3PM-7PM

Cyfarfod Cyhoeddus - Canolfan Hamdden Penarth

26 Mehefin 2023: 6PM-7:30PM

Skip to content