Cyflawni yn y
Mannau Iawn

Erbyn 2035 byddwn eisoes ar ein taith i ddarparu gofal yn y man iawn, mewn cyfleusterau sy’n addas i’r diben, sy’n hyblyg ac yn hyrwydd adferiad.

Erbyn 2035 byddwn eisoes ar ein taith i ddarparu gofal yn y man iawn, mewn cyfleusterau sy’n addas i’r diben, sy’n hyblyg ac yn hyrwydd adferiad.

Rydym yn gwybod bod ansawdd yr amgylcheddau yr ydym yn darparu gofal ynddynt yn gwneud gwahaniaeth i brofiad a chanlyniadau cleifion. Yn 2023, nid yw llawer o’n cyfleusterau yn addas i’r diben ac rydym yn gwybod bod amgylcheddau o ansawdd gwael yn arwain at ganlyniadau a phrofiad gwaeth i gleifion a’n cydweithwyr.

Er mwyn darparu gofal rhagorol, mae angen i ni ddarparu gwasanaethau yn y man iawn i ddiwallu anghenion unigolyn mewn cyfleusterau sy’n addas i’r diben:

Skip to content