CAV_SUSTAINABILITY_LOGO

Gweithredu

Rydym wedi cyflawni llawer hyd yma drwy ddull cadarn o reoli ein hynni, gwastraff a dŵr drwy ein hachrediad ISO:14001, ar ôl ei gynnwys yn ein harferion busnes fel arfer ers cryn amser.

Cydnabyddir bod cyfleoedd yn bodoli i wneud enillion cynaliadwyedd yn y cynnyrch a ddefnyddiwn i ddarparu gofal. I helpu i gyflawni hyn, bydd Caerdydd a’r Fro yn ariannu Swyddog Prosiect Cynaliadwyedd i arwain ar gynlluniau arloesi i holi pam rydym yn defnyddio cynnyrch penodol ac a fyddai cynnyrch amgen sy’n fwy ystyriol o’r amgylchedd yn well o safbwynt holistaidd, nid dim ond yn rhatach.

Yn ogystal, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, mewn partneriaeth ag AaGIC, wedi cytuno i ariannu Cymrawd Clinigol mewn Gofal Iechyd Cynaliadwy, rhwng 2020 a 2023. Dyrannwyd prosiectau i’w cyflawni er mwyn anelu at sicrhau anadlyddion dos mesuredig, cyflawni enillion pellach o safbwynt nwyon anesthetig ac addysgu’r genhedlaeth nesaf o glinigwyr.

Bydd y Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd yn monitro ac yn rheoli’r broses o gyflawni ein cynllun gweithredu ac yn hysbysu’r Bwrdd o’r cynnydd.

Have your say

O ganlyniad i gamau gweithredu’r Bwrdd Iechyd, gobeithir y gellir gweld bod y sefydliad yn rhagori ar ei gyfrifoldebau gwreiddiol ac yn canolbwyntio ar fwy na gofal iechyd yn unig, bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, fel sefydliad, yn endid gweithredol sy’n gwella’n barhaus, a bob amser yn anelu at fod yn well a pharhau i wneud gwahaniaeth nid yn unig ar gyfer heddiw, ond ar gyfer yfory, gan ddangos esiampl i genedlaethau’r dyfodol ei dilyn.

Os hoffech gysylltu â’r Tîm Cynaliadwyedd, anfonwch e-bost at news@wales.nhs.uk

Shaping Our Future Wellbeing

Cardiff and Vale University Health Board’s 10-year transformation and innovation strategy.

–  Home
–  What We’re Doing
–  Innovation Hub
–  Our CAV Characters
–  Contact Us