Grŵp Gwyrdd Caerdydd a’r Fro

Nod y grŵp hwn yw creu llwyfan cefnogol i drafod a gweithredu er mwyn lleihau ein hôl troed carbon a hyrwyddo’r gwaith o ddarparu gofal
iechyd sy’n amgylcheddol gynaliadwy. Mae’r grŵp hwn yn galluogi aelodau i ddatblygu a rhannu gwybodaeth, gwella sgiliau, a datblygu prosiectau cynaliadwy yn ein mannau gwaith ac yn yr ardal leol. Ei ethos yw, ‘Cysylltu, Dysgu a Thrawsnewid’.

Cysylltu

Cysylltu staff o bob rhan o’r bwrdd iechyd gyda’i gilydd a gydag ymgyrch ehangach yr hinsawdd ac iechyd a’i sefydliadau arweiniol; defnyddio ein safle fel aelodau dibynadwy o’r gymuned i godi proffil newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth fel materion iechyd pwysig, a chynnwys staff a chleifion fel rhan o’r datrysiad.

Dysgu

Meithrin gwybodaeth drwy ddigwyddiadau addysgiadol, hyfforddiant, gweminarau, ac uwchsgilio cydweithwyr yn uniongyrchol; integreiddio gofal iechyd cynaliadwy i’r cwricwlwm ôl-raddedig ac israddedig.

Trawsnewid

Trawsnewid arferion gwaith yn y bwrdd iechyd ac arwain prosiectau cynaliadwyedd yn y gymuned ehangach. Roedd adborth o’n cyfarfod cyntaf yn nodi meysydd penodol o ddiddordeb er mwyn gweithredu arnynt: ymarfer clinigol, gwastraff, ynni, trafnidiaeth, bwyd a bioamrywiaeth.

Os yw Grŵp Gwyrdd Caerdydd a’r Fro yn rhywbeth y byddai gennych ddiddordeb mewn ymuno ag ef, cysylltwch â cavuhb.greengroup@
wales.nhs.uk. Mae croeso i bob aelod o staff.