Digwyddiadau

Llunio ein Llesiant i’r Dyfodol 2023 – 2033

Mae ein tîm Gweithredol yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ym mis Mai a mis Mehefin i roi cyfle i’n rhanddeiliaid, cydweithwyr ac aelodau’r cyhoedd, ddysgu mwy am y strategaeth ddeng mlynedd newydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a rhoi adborth.

Rydym yn cynnal digwyddiadau ar draws Caerdydd, Bro Morgannwg ac ar-lein. Mae croeso mawr i chi ddod draw.

Ar gyfer y cyhoedd

Man smiling at camera

Mae sawl ffordd o glywed am y strategaeth yn cynnwys digwyddiadau galw heibio, cyflwyniadau wyneb yn wyneb a sesiynau rhithwir ar Microsoft Teams.

Man smiling at camera

30 Mai 2023

10.30-11.30

Sesiwn ar-lein, a gyflwynir gan Abi Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio Strategol, a Charles ‘Jan’ Janczewski, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

ID y Cyfarfod: 347 482 776 972
Cod cyfrin: CAzakE

30 Mai 2023

13:00-17:00

Sesiwn galw heibio sy’n agored i gydweithwyr ac aelodau’r cyhoedd. Rhannwch eich safbwyntiau gyda Marie Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Yr Ystafell Seminar yn yr Hyb Lles @ Y Maelfa, Round Wood, Llanedern, Caerdydd, CF23 9PF Ffôn: 02920 731671

5 Mehefin 2023

09:00 - 13:00

Sesiwn galw heibio sy’n agored i gydweithwyr ac aelodau’r cyhoedd. Rhannwch eich safbwyntiau gyda Marie Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Capel i Bawb yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd, Heol Glossop, Caerdydd, CF24 0SZ
Ffôn: 02920 492233

12 Mehefin 2023

09:00-13:00

Sesiwn galw heibio sy’n agored i gydweithwyr ac aelodau’r cyhoedd. Rhannwch eich safbwyntiau gyda Marie Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Mary Lennox Community Room, Ysbyty’r Barri, Heol Colcot, Y Barri, CF62 8YH
Ffôn: 01446 704000

28 Mehefin 2023

18:00 - 19:00

Sesiwn ar-lein, a gyflwynir gan Abi Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio Strategol, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

ID y Cyfarfod: 321 216 009 539
Cod cyfrin: RwoYU2

Ar gyfer cydweithwyr

Mae sawl ffordd o ymgysylltu â’r strategaeth yn cynnwys digwyddiadau galw heibio, cyflwyniadau wyneb yn wyneb a sesiynau rhithwir ar Microsoft Teams a Holi Suzanne.

Dydd Mawrth 30 Mai

13:00 - 17:00

Sesiwn galw heibio sy’n agored i gydweithwyr ac aelodau’r cyhoedd. Rhannwch eich safbwyntiau gyda Marie Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Yr Ystafell Seminar yn yr Hyb Lles @ Y Maelfa, Round Wood, Llanedern, Caerdydd, CF23 9PF Ffôn: 02920 731671

Dydd Mercher 31 Mai

16.30 - 17.30

Sesiwn ar-lein, a gyflwynir gan Abi Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio Strategol, a Suzanne Rankin, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Dydd Gwener 2 Mehefin

14:00 - 15:00

Sesiwn wyneb yn wyneb, a gyflwynir gan Marie Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Ysbyty Athrofaol Llandochau

Dydd Llun 5 Mehefin

09:00 - 13:00

Sesiwn galw heibio sy’n agored i gydweithwyr ac aelodau’r cyhoedd. Rhannwch eich safbwyntiau gyda Marie Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Capel i Bawb yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd, Heol Glossop, Caerdydd, CF24 0SZ
Ffôn: 02920 492233

Dydd Mawrth 6 Mehefin

12:00 - 13:00

Sesiwn wyneb yn wyneb, a gyflwynir gan Marie Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Ysbyty Athrofaol Cymru

Dydd Llun 12 Mehefin

09:00 - 13:00

Sesiwn galw heibio sy’n agored i gydweithwyr ac aelodau’r cyhoedd. Rhannwch eich safbwyntiau gyda Marie Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Aroma Cafe, Ysbyty’r Barri, Heol Colcot, Y Barri, CF62 8YH
Ffôn: 01446 704000

Ar gyfer ein rhanddeiliaid

Byddwn yn ymgysylltu â’n rhanddeiliaid mewn amrywiaeth o leoliadau yn cynnwys ein Fforwm Ieuenctid, Fforwm Pobl dros 50 oed, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro, Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg, Cyngor Trydydd Sector Caerdydd, y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a mwy.

Os na allwch fynychu digwyddiad adborth...

10 mun

Os oes gennych ddeng munud darllenwch grynodeb o’n strategaeth a rhowch eich safbwyntiau i ni.

Os oes gennych bum munud ar hugain darllenwch ein strategaeth lawn a rhowch adborth manwl.